Thursday, June 20, 2024

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊၸမ် 2 ပီ သိုၵ်းရတ့်သျႃႊ တၢႆ 3 သႅၼ်ပၢႆ

Must read


ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ရတ်ႉသျႃႊ ပူၼ့်ပႅၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ ႁိမ်းၸမ် 2 ပီမႃၼႆ့ လုၵ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊလူ့တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 3 သႅၼ်ပၢႆၼႆ – ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Kyiv Independent ဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 17 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့် ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။


ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းလူ့တၢႆမီး 1250 ၵေႃ့လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 2 ပီမႃးၼႆ့ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊ လူ့တၢႆ 346070 (3သႅၼ်4မိုၼ်ႇပၢႆ)ၼႆ – ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ့် တႅမ်ႈၼေဝႆ့ပႃးၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -


လိူဝ်သေၼၼ့် တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊ- ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆ့ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊ လူ့သုမ်းၵႃးတႅင့် 5739 လမ်း ၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 10692 လမ်း ၊ လူတ့်ၵႃး လႄႈ လူတ့်ၵႃးဢၼ်တေႃ့တၢင်ႇပၼ်ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ 10766 လမ်း ၊ မၢၵ်ႇ 8100 ပၢႆ ၊ ပိူင်ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇပၼ် မၢၵ်ႇၼူၾႆးတင်းၼမ် 900 ပၢႆလႄႈ ပိူင်ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၽေးၶဵၼ်ၾၢႆႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် 609 ဢၼ် ၊ ႁိူဝ်းမိၼ် 324 လမ်း ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ 324 လမ်း ၊ တရူၼ်း 6200 ပၢႆ ၊ ႁိူဝ်း 22 လမ်း လႄႈ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ့် 1 လမ်း – တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်း ၼၼ့်ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ့် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝၼ်းသဝ် ၼၼ့်ဝႃႈ တေၽိူမ့်ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။


လိူဝ်ၼၼ့် ပူၼ့်မႃးလၢႆဝူင်ႈၼႆ့ၵေႃႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇၼူၾႆး Shahed ဢၼ်ၾၢႆႇ ရတ်ႉသျႃႊ ပိုတ်းယိုဝ်းမႃး 112 လုၵ်ႈၼၼ့် တူၵ်းတိူဝ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေးတႃႇ 104 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း