Wednesday, June 19, 2024

ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

Must read

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၽႂ်းၶၼ် တႃႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း Mao Ning လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉတေႉတေႉ။ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး။ ပၼ်ႁႃဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ။ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ၼင်ႇႁိုဝ် လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈယမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သဵၼ်တူၵ်းထိုင် လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်ဝၼ်းတဵင်ႈ(ဝမ်တိန်မြို့ ) ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး။ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ VOA ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉဝႃႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တႃႇၽဵဝ်ႈၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆသေ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ သႅၼ်ဝီ လႃႈသဵဝ်ႈ တႃႈမိူင်းယၢင်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထႅမ်ႁႅင်းၸွမ်းဝႆႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉၵေႃႈ ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း။မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇပူၼ်ႉၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇလႄႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း