Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ100 ပၢႆ ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉDr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၵၼ်ႇတေႃးၵႃႇရဝၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၶူးသွၼ်လူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊လၢတ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး၊ၵူႈၸုမ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၶူး သွၼ်လူင်သိုပ်ႇၼၼ်ႉ...

ပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2016-2017 တင်းမူတ်း 133 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈၶိူဝ်းသယၢမ်

လိၵ်ႈတႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တႆးႁဝ်းၸႂ်ႉယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈသယၢမ် (သျႅၼ်း)။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမျႃႉဝတီႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉမိူင်းထႆးဝႃႈ မိူင်းသယၢမ်၊ ပေႃးတေၵႂႃႇမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇမိူင်းသယၢမ်- ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ယဝ်ႉ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈသၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈ သၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်း တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်? တၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈ ထၢမ်၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽူႈတႅၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႄႇၶဝ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႊၽုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်း ၽူႈၸွႆႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေလႆႈသွၼ် လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း