Saturday, July 20, 2024

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

Must read

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆ သင်ႇၶၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်း ပီၼႆႉပီၼႃႈ။

Photo by – Jao Seng/ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထမ်ႇမူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ထိုင် 19/6/2020 ယူႇတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ထမ်ႇမူဝ်းတယ(ထမ်ႇမေႃးတယ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း လွင်ႈတႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶမႂ်ႇလႄႈ သင်ႇၶၵဝ်ႇၶိုၼ်း တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ထမ်း ၼႂ်းပီ 2020-2021 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo by – Jao Seng/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထမ်ႇမူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူႈပီတႄႉ ပေႃးလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ထမ်ႇမူဝ်းတယ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉပႅတ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ သႃႇမၼေႇဢွၼ်ႇၶဝ် တီႈၸမ်ၵႆတင်းသဵင်ႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉသင်ႇၶမႂ်ႇလႄႈ သင်ႇၶၵဝ်ႇၶိုၼ်း၊ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Jao Seng/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ သႃႇမၼေႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ တင်းသဵင်ႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တပႄးသြႃႇၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈဢွၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် သင်ဝႃႈတေဢဝ်လုၵ်ႈသၢင်ႇ လၢၼ်သၢင်ႇ မႃးယူႇတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ပိူဝ်ႈတႃႇသွၼ်လိၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်မႃးသူင်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၼိုင်ႈပီလႂ် မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း