Saturday, December 2, 2023

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး လႆႈႁပ်းလၢႆလၢႆလင်

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆတီႈ လၢႆလင် လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။

Photo redit to Yang Boo Monastery : ၵျွင်းယၢင်းပူး

ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020  ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဢထၵ ႁူင်းၸၼ်ႉသုင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း (ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်ႉၵလိၵ) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ မီး 264 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း မီး 45 လင်။ ၼွၵ်ႈသေ ၼၼ်ႉ ဢၼ် လႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈငႅၼ်း(ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း)၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ယၢင်းပူး (ပူင်သွၼ်ယဝ်ႉလႄႈပိၵ်ႉႁပ်း)၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ဢွၼ် တႂ်ႈၵေႃတႆးၵႃလီႉ ၵုမ်းၵမ်ၽွင်ႈ – ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၸပ်းၽႄႈ။

- Subscription -

မေႃသွၼ်ၼၢင်းၶမ်းၵျႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈယၢင်းပူး ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁူင်းႁဵၼ်းယၢင်းပူး ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သမ်ႉမႅၼ်ႈလိူၼ်သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈပႃးလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ – ၼင်ႇၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၵႃလီႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး – မိူင်းၶိူဝ်း၊ ထုင်ႉယိူင်း၊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵိၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ Lock Down ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပူင်သွၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၵႃလီႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၶႃႈ။ ၶွင်ၵိၼ် ၵိၼ် ယႅမ်ႉတႄႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉမႃးၵဵပ်းဝႆႉၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉတႄႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇသွၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်း မွၵ်ႈ 17 လင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လိူဝ်သေ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈၵုမ်းၵမ်လႆႈတႄႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသမ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  လႆႈဢိုတ်းယင်ႉဝႆႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်း ၸၼ်ႉ ၵၢင်တႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းယၢင်းပူး ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

ၸဝ်ႈၶူးဢၵ်ႉၵသေၼ လႅင်းတႆး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပၵ/ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ တင်ႇတႄႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။ ဢၼ်ႁဝ်း ပူင်သွၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႄႉ ပူင်သွၼ်ပၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဝတ်ႉၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 တူၼ်ၼႆႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်း ၼွၵ်ႈသေ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ ပႆႇႁပ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုၼ် ဢထၵ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉႁပ်းဝဵင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တႄႇ 27/8/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁပ်းၶိုၼ်းၵူႈလင်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 775 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 417 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 352 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း