Thursday, June 20, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၶိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉႁပ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၶိုၼ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း တင်ႈဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶႃႈ။ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဝတ်ႉ (ဘက) တင်းမူတ်းၵေႃႈပႃး။ တေပိၵ်ႉႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၊ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လူးၵွၼ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ၸၼ်ႉ 8-9-10 ) ၼႆႉတႄႇပိုတ်ႇသွၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ။ လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉသဵင်ႈ ဢၢၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၼႃႇလႄႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ပိုတ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ တေၶိုင်ပၼ်ပႃး တႃႇႁႂ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈယူႇႁိူၼ်းသေႁဵၼ်း လိၵ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

 မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼေဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မီး 264 လင်။ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် မီး 45 လင်။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ 26/8/2020 ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ။ယၢမ်းလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၸမ်တေတဵမ် 600 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်တၢႆတႄႉမီး 6 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း