Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉ

ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸႅၵ်ႇ ၽႄၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မိူင်းလီပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း 700 ပၢႆ ၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV 50 လုၵ်ႈ

ပီၼႆႉ ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း(ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တေတိတ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တႃႇ 50 လုၵ်ႈလႄႈ ၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇ 700 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14-23/ 11/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးတီႈပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ပွႆးဝၢႆး

ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း မိူင်းၵႅတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၵိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပွႆး  ယၢႆႈၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵမ်သိၼ်ၼွၼ်းၵျွင်းလႆႈ။ ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်း တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈပီၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်း 2 ၶိုၼ်း။ ၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 24  -25/10/2018  မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် သိပ်းဢဵတ်း မူၼ်းလႄႈ လိူၼ်လွင်ႈၶမ်ႈ။ ၶိုၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း (ၶမ်ႈဝႃး) သဵင်ၵွင်ႈလူင်မေႃးလၢႆလၢႆၵမ်း တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးလႄႈၵျွင်းလူင်...

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 10 ဝၼ်း

ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈၸတ်း 10 ဝၼ်း မိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တင်း လုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2109) ၼီႈတီႈတူၼ်ႈတီး တႃႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွႆးလႃႈသဵဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ႁပ်ႉဢဝ်တုင်းပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းမိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2109) ၼီႈ...

သင်ၶၸိုင်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 53 တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2018 ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် တုင်းသႃသၼႃတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မႁႃသတိ ပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တႄႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တႄႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-27/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ သူႇႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ယွင် ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလူႇတၢၼ်းလႄႈ လိူဝ်...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သိူဝ်ႇတၢင်းၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း ဢၢၼ်းတေယဝ်ႉ ၼႃႈဢွၵ်ႇဝႃႇ

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇလူလွမ်ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူး ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ် ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈလူႇတၢၼ်း တေဢၢၼ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ ၼႃႈဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လႆၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းယၢဝ်း မီး 6,125 ထတ်း။...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းပွႆးလၢမ်း တင်ႈထမ်း(တဵတ်ႈထမ်း)

ပၢင်ပွႆးတဵတ်ႈထမ်း တီႈပွၵ်ႉမႄးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ႁဵတ်း တူဝ်ယၢင်ႇလီ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတင်ႈထမ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-29/09/2018 ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢုတ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပွႆးတင်ႈထမ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈပွၵ်ႉ မႄးၶၢဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ...

ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယၢတ်ႇၼမ်ႉႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆးၶၢဝ် လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

ဝၢႆးလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းၼႆႉမႃး တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆး ၶၢဝ်လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈ(တေႇသၼႃႇ) ထမ်းပထၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းၼႃယၵ ၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်း တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းၼႃယၵလူင်...

သင်ၶၸဝ်ႈ 600 ပၢႆ မိူင်းသႅၼ်ဝီ တင်ႈထမ်းမႄးမိူင်း ၸွမ်းႁိတ်ႈႁွႆးၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 10 မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 600 ပၢႆ...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႅပ်းတတ်း တေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းတႆးပတ်း ပိုၼ်ႉ တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် 9 ဝၼ်း

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ/ၾိင်ႈထုင်း ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ် သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တႅပ်းတတ်း တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေဢမ်ႇမီးပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်/ လိူၼ် 12 ၼႆသေတႃႉ ယၢမ်း လဵဝ် ၶွမ်ႊမတီႊတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15-22/11/2018...

ဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ ထုင်ႉပူင်းတေႁဵတ်းပွႆးလူင် ၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း

ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇႁိူဝ်း တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16 – 17 /09/2018 ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇႁိူဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 5 ပိူဝ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇ ၾိင်ႈပွႆးတႆးၶႅင်ႇႁိူဝ်းဢၼ်ၵိုၵ်းၵပ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ၸၢႆးသီႇႁႃႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပၢင်ပွႆး...

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း ႁပ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 28 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယုၵ်ႉဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပီႇ တူႉၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း(ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 28 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ် ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း