Wednesday, July 24, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

Photo by SHAN- ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆး တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 6/10/2019

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။ ပၢင်လူဢၢၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် သွင်တွၼ်ႈ။

- Subscription -
Photo by SHAN- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း 6/10/2019

တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ (ဝတ်ႉဝေလုဝုၼ်ႇ) ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ( ၽူႈၼမ်းၼႃႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး) လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ  (ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး) လုင်းၼၢၼ်ဢဵၵ်ႇ (ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ) လႄႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း (ၽူႈၼမ်းၼႃးၵေႃငဝ်ႈငုၼ်း)ၶဝ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ။

Photo SHAN- လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢၢၼ်ၽိုၼ်လၢႆး

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇၸူင်ႇ ႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင်၊ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ၊ လုင်းၸၢႆးၸဵၼ်းသႅင်၊ ၶူးပွင်သွၼ်လူင်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ၊မႁႃႇမုင်ႉ (မိူင်းၸေႈ) ၊ လုင်းၸၢႆးၸၢႆး (တႃႈၵုင်ႈ)၊ လုင်းၸၢႆးမဵဝ်း(မိူင်းၼၢႆး)ၶဝ်ၸဝ်ႈဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ၸဝ်ႈႁေႇမႃႇတႅၵ်ႈ၊ ပႃႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၼွႆႉၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ၊ လုင်းၸၢႆးဢေးမွင်ႇ(ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်) ၊ လုင်းၸၢႆးၼေႃႇသႅင် (ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃၸေႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း) ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ။

Photo by SHAN- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း 6/10/2019

ၸဝ်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်ႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉပဵၼ် လုင်းမွင်ႇဢေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈၵျူင်း (တႆးလၢႆး) ၊ ၸဝ်ႈထဝ်ႈ၊ မေႃသွၼ်လူင် ၸဝ်ႈမဵဝ်းတိၼ်ႉ ၊မေႃသွၼ်ၸၢႆးၶမ်းၶိူဝ်း သႅၼ်ဝီ၊ ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ၵႅမ်ၽူၼမ်းၼႂ်း  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တေလူဢၢၼ်ႇၵႂႃႇတႄႉပဵၼ်လွင်ႈ ပိုၼ်းဝဵင်းၸၢမ်ၵႃးၶမ်း၊ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆး၊ ၾိင်ႈထုင်း 12 လိူၼ်ပွႆးတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးႁူၺ်ႈ၊ ပိူင်လူင်ပဵၼ်လွင်ႈလိၵ်ႈလူင်တႆးယူၼ်းလႄႈ လိၵ်ႈလူင်တႆးလူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း