Thursday, June 20, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

Must read

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

Photo Credit to Mork Korn Num- ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 24/6/2019

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း။ မီးသင်ၶ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဥပဒေချုပ်) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢူးလႃႉမဵဝ်းသူၺ်ႇ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမီးမွၵ်ႈ 150။

- Subscription -
Photo Credit to Mork Korn Num- ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 24/6/2019

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၶေႇမိၼ်ႇတႃႇ ၽိပႃႇလ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇယူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မႂၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ- “ပၢႆႉၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတင်ႈဝႆႉလၢႆလၢႆ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၵ်းလႆႈၽွမ်ႉ ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။လူဝ်ႇလႆႈမေႃတိုတ်ႉၸၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃႁပ်ႉႁူႉႁဵတ်းသၢင်ႈပုၼ်ႉၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Mork Korn Num- ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 24/6/2019

ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇပၵ်းပိူင် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ  ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းတဵမ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေၵမ်း” -ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးမႃး 4-5 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ပိုတ်ႇလုမ်းၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်း။ ပႆႇၸႂ်ႈလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင်လၢတ်ႈ။

Photo Credit to Mork Korn Num- ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 24/6/2019

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် မီး မႃးလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းလႄႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်။ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈႁႃၵၼ်ငၢႆႈ၊ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ငၢႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈတေၸၢင်ႈၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈငၢႆႈ၊  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း တေၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈလီလီၶႃႈၼေႃႈ။”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉမီးသွင်တီႈ။ တီႈဝဵင်း တီႇမေႃးသူဝ်ႇ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ။လုမ်းၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးငဝ်ႈငုၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး။ သင်ဝႃႈတေမီးၸိုင် တေဢၢၼ်းၶႂ်ႈတင်ႈတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း