Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼႃး သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၾႆးသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၽဝ်ႇပႅတ်ႈတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 ၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၾႆးသေ ထိုင် တီႈလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်လေႃးလႄႈ ပႃႈဢၢမ်း ဝၢၼ်ႈယၢင်း လေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း    

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ တၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းၾႆး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လၢမ်းထိုင် 2 လင်

ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၾႆးလမ်းမႆႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင် လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပေးသောလက် စေတနာရှင်အသင်း) ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၸပ်း တဵၼ်းၽြႃးႁေ ၾႆးတဵၼ်းလူမ့် လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတႆးပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇပၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းမႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့လင်ၼိုင်ႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ယၢမ်းၵူၼ်းလပ်းလိုၵ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင် ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်သွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၶူပ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ   ၼွၼ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်း  ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၶမ်ၾႆး။ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 6 ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႃႈသႅင်သူၺ်ႇ  ယူႇပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်း သေလၢမ်းမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8.9.2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လုင်းဢႃးသူႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး  ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။    ၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလုင်းဢႃးသူႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတဵၼ်းတီႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃးသေၵႂႃႇ ။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လင်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတူႈယဵၼ်သေမႆႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွႆႉၼေႃး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆၸွမ်းၾႆး။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းယေးတႄႉ မႆႈမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႇပၢၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၶႄၾႆး လႆႈမၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸွႆႈ ၶႄၾႆး ၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆၶႃပႄလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႄၾႆး ဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၼႆႉ...

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူ မႆႈပႃးႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူဢမ်ႇမွတ်ႇမူတ်းလႄႈ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် 1 ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၾႆးတႄႇမႆႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶႄလႆႈလီငၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ။ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆတင်းမူတ်း 24 လင်။ ဢူးဢႃႇလုၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img