Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo ပေးသော လက် စေတနာရှင်အသင်း : ႁၢင်ႈၶႄၾႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်း

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပေးသောလက် စေတနာရှင်အသင်း) ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၸပ်း တဵၼ်းၽြႃးႁေ ၾႆးတဵၼ်းလူမ့် လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတႆးပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ ၼေႈ။ ၵင်ႈၽႃလၢႆး သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၸိူင့်ၼၼ်ဢေႃႈ။ မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းတင်းသွင်လင်ဢေႃႈၼၼ့်။ ႁိူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၼၼ့် ၼႃႇၼေႃႈ။   ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ လူႉသုမ်း ငိုၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 50 သႅၼ်ပျႃးၼႆ့ ၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ ။ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆ့ ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း ။ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃး လႄႈ ႁဝ်းၼႅတ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ မၼ်းပေႃး မႆႈၼမ်ၼႃႇယဝ့်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ့်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈယွႆႈယႅမ်းထႅင်ႈယူႇ။   ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႂ်သင်သိင်တႄ့ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈထၢမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပီ 2023 လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈလူ့သုမ်းၵႂႃႇယဝ့် 5 လင်။

ၸုမ်းၶႄၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃႇၼႆ့ၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလူ့သုမ်းသင်လၢႆလၢႆ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄ့ၵေႃႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ့်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့်ၵၼ်ယႂ်ႇၼမ်။ယႃႇဝႆ့ၾႆးမဝ်မၢင်။တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢွၵ်ႇယေး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် မွတ်ႇၾႆးၽိုၼ်းၾႆးတဵၼ်းသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇ။ တေၸုတ်ႇတေၽဝ်ၽင်သင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸုတ်ႇၵႆၵႆ ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်း ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့်  ယွၼ့်မေႃႈၾႆး(ပႅတ်ႊထရီႊ)သွတ့်သေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဢိူင်ႇပႃႇၶူၵ့် မိူင်းၽူင်း (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/1/2023  ၼၼ့်ၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်မူင်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ လူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄ့ ဢမ်ႇမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း