Tuesday, September 26, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၶူပ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ   ၼွၼ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်း  ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၶမ်ၾႆး။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း၊ တႆႈၾႆးတဵၼ်းဝႆႉသေပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆး တဵၼ်းလမ်းမႆႈၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မႆႈပႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ပုင်းၼွႆႉပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉဢေႃႈ။   ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႃလၢႆး မႆႉပူၵ်ႇ။ မႄႈမၼ်း ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝႆႉၼႂ်းဢူႇသေ သမ်ႉတႆႈတဵၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁိူၼ်းပိူၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။   ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၼွင်ႉယိင်းမၼ်း(ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼွၼ်းဝႆႉၼႂ်းဢူႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်း မႆႈမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်လႆႈတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးတိုင်ႇလႄႈ ၼၢင်း မူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ လူႉသဵင်ႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၢင်းႁိူင်း  ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၼၢင်းမူၼ်း ၊  ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႉသၢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ  တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ မူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသင်သေဢိတ်းလႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းမူၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉ ယိင်း ၼၢင်းႁိူင်း သွင်ၵေႃႉတႄႉ လႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်းၼွႆႉ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ။သိုၵ်း SSPP ၊  ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း RCSS မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ် ႁိူၼ်းၽႃလၢႆး မႆႉပူၵ်ႇတႃႇ ယူႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း