Wednesday, April 24, 2024

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ယၢမ်းၵူၼ်းလပ်းလိုၵ်းယဵၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင် ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းပၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်သွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉတႂ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ႉတႂ်ႈသမ်ႉ ပိုတ်ႇသႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉ။ ၾႆးတႄႉ မႆႈႁႅင်းဢေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းသႅင်ႇတင်းမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႆႈတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း။ တင်းမူတ်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆ ယင်းပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး မႃးႁူတ်းၸွႆႈ မွတ်ႇၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵႃးၶႄၾႆးဢၼ်မႃးႁူတ်းၸွႆႈသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 10 လမ်းၼႆႉ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းပၢႆ

ၸဝ်ႈႁိူၼ်း သွင်ၽူဝ်မေးသမ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ပွၵ်ႈမႃးယင်းပႆႇထိုင်ႁိူၼ်း။ တိုၵ်ႈမႃးဝႄႉဢႅဝ်ႇတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။ တီႈႁိူၼ်းသမ်ႉၵိုတ်း လုၵ်ႈယိင်း လုၵ်ႈၶူၺ်လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဢႃယု 1 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း ၵူၼ်းပၢင်ႇၶမ်းလၢတ်ႈ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသႂၢင်းႁႅင်းၾူၼ်း ႁႅင်းပႅတ်ႇထီႇသင်ဝႆႉၶႃႈ။ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ မၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ။ ၶႂ်ႈမွတ်ႇၵေႃႈမွတ်ႇ ၶႂ်ႈမႃးၵေႃႈမႃး ဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်းႁူႉယၢမ်း။ ပေႃးၾႆးမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းႁဝ်းၼွၼ်းလပ်း မၢင်ပွၵ်ႈ ပုင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁႅင်းသုင်ၼႃႇ ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးၸၢင်ႈမႆႈ ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် မႆႈတင်းလင် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလူတ်းယွမ်း ဢမ်ႇပၼ်မၢၼ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မၢင်ဝၼ်းပၼ် 5 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမႃးၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၾႆးၾႃႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တွၼ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်လႄႈ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း