Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်ႈတီႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းၶဝ်ႉဝဵင်း ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း ၶေႃးႁၢၵ်းတၢႆထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လူမ်ႉၽတ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇသေ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၽွင်ႈၶႃႈၼေႈ။ ၶီႇမႃးၵေႃႉလဵဝ်မၼ်းၵွႆး။ မၼ်းတေဢမ်ႇထိင်းလႆႈရူတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶေႃးပေႃးႁၢၵ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽႃႇၺႃးၵႃးတၢင်ႇမႆႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႃႈလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ(ၶူၼ်သူင်ႇ) ဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃး 10 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ “ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီး...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇ  1 တၢႆ 1

ရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1  တၢႆ 1 ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2023  ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းၽႃႇၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇသျိၼ်း မၢႆ 4 ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း   တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတေႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊...

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလီ  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် သဵၼ်တူၵ်းႁိုၵ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 8  လွႆပဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၽွင်းလူင်းၵွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁိုၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းၵွင်းမႃးႁိုၵ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးငႅၵ်းဝႄႈလႄႈ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းသုင်မီးမွၵ်ႈ 10...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း - တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သၢမ်လေႃႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ သဵၼ်တူၵ်းတၢင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၵဵင်းတုင် - တႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းလူင်းလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼွင်သႃ ၸႄႈဝဵင်ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်  ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈ

သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢွင်ႇပၢၼ်း- တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။  ဝၼ်းတီႈ 8/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ ဢူဝ်းဝူၺ်ႇ(အိုးဝေ)လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသေလုၵ်ႉဢွင်ႇပၢၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သေ ထဝ်ႈယိင်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 26

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူမ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈလူ့တၢႆၶၢင်ႈတၢင်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူမ့်ရူတ့်လူ့တၢႆၶၢင်တၢင်း။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ)ဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းလႅပ်ႈတၢႆဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၶႅင်ယဝ့်ၼႃႇ။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႈ။  တေလႅပ်ႈလိုၵ်း ယဝ့် ၼေႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ၵႃး- ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်သေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပရိၵ်ႈၶၢတ်ႇ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈၼၼ့်။ၵႃးၶဝ်...

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼွင်ပိင် - ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7...

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၼႆႉရူတ်ႉၵႃးၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈၽႃႇတမ်ၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 36 ပီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ၵမ်းၵမ်းၽႃႇၵၼ်ယဝ့် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်တၢႆ  မီးယူႇၵူႈဝၼ်း။  ႁိူၼ်းလႂ်လႄႈဢမ်ႇမီး ၵႃး သႅင်ႇၵႄႇ ဢမ်ႇမီးယဝ့် ။ သမ့်ပၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃ့လႂ်မီးၵႃးၼိုင်ႈလမ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းပေႃးၵပ့်လူင်ဝႆ့ ။ တေထွႆလင်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img