Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ - ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇလူႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃးၽၵ်းၶဵဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးလူင်ယဵပ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ရူတ်ႉၵႃးလူင် မႃးတင်းလင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးလႄႈတၢႆထင်တီႈ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွပ်ႈလင်ပေႃႈမၼ်း၊ ၽွင်းပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးလူင်မႃးတင်းလင်ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈယဵပ်ႇသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉမၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်သုတ်း။  ၽွင်းထိုင်တီႈ...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးလွင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၽႃႇၵၼ် တၢင်းၵႃးလူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးလွင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃးလူင် ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၵျွင်းဢလၢၼ်ႇတယႃႇ (အလံတရာကျောင်း) တၢင်း ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် - ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး ၽႃႇသဝ်ၾႆးၾႃႉလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶပ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး လေႃႇတမ်သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈမိူင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ဢႃႇယု 26 ပီ၊ ၶပ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ /ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်ၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ ႁိမ်းသၢမ်ယႅၵ်ႈ (တၢင်းၽႄသၢမ်သဵၼ်ႈ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img