Sunday, July 14, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး ၽႃႇသဝ်ၾႆးၾႃႉလူႉတၢႆထင်တီႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶပ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆး လေႃႇတမ်သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈမိူင်းလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးထုၼ်းလူႉတၢႆ
Photo:by Chiang Mai News ဢွင်ႈတီႈၸၢႆးထုၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆး ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ဢႃႇယု 26 ပီ၊ ၶပ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ /ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်ၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ ႁိမ်းသၢမ်ယႅၵ်ႈ (တၢင်းၽႄသၢမ်သဵၼ်ႈ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၵ်ႇၶမ်းၽိမုၵ်ႉ သွႆး 10 ၊ မူႇ 7 ဢိူင်ႇတူၼ်ႈထူင်း ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်သႅၼ်း သၵုပ်ႊပီႊ (Scoopy) သီလမ်၊ တိုၵ်ႉဢဝ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ပႆႇမီးပၢႆႉတူဝ်ၼပ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈဝႆးႁႅင်းသေ ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ ဢဝ်ႁူဝ်ၵႂႃႇတုမ်ႉလေႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ မူပ်ႇပဵၼ်လုၵ်းဝႆႉ၊ လိူတ်ႈလႄႈဢွၵ်းဢေႃတူၵ်းမၢၵ်ႇမီႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်ပိုၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းလူႉတၢႆ
Photo:by Chiang Mai News ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း သၵုပ်ႊပီႊ သီလမ် ပႆႇမီးပၢႆႉ လမ်းဢၼ်ၸၢႆးထုၼ်း ၶီႇႁေႃႈထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ

ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၢႆ 163/1 မူႇ 8 ဢိူင်ႇဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆး။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸၢႆးထုၼ်း
Photo:by Chiang Mai News

ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းလမ်းပုၼ်း၊ ပႂ်ႉပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃး ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းသႃႇသၼႃႇယူႇ – ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် (Chiang Mai News) ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း