Sunday, July 14, 2024

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ – ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇလူႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈၼႆႉ 17/11/2022

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼႆ ၵႃးဢွၼ်ႇ 6 လေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမၼ်းတလေးၶိုၼ်ႈမႃး ၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်ႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ။ ၼႂ်းၵႃႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ထိုင်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ တင်းမူတ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႇၵၼ်မႃး မီးသၢမ်ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။   ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ မီးပႃးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ။

“ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆႉပႆႇႁူႉၸိုဝ်ႈသဵင်။ ဢွၼ်တၢင်း 2 ပွၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းတၢၼ်ႇ ၼႆႉ။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉတေႁေႃးဝႆး ဢမ်ႇမီးသတိ  ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလူင် တၢင်းဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇသိၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ။ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၶျိတ်ႉၵျေႃႇ ဢႃယု 25 ပီ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရိႁတ ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ ပဵၼ်ၽေး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းထူဝ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။  ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ပဵၼ်ၸၢႆးငဝ်းလႅင်း ဢႃယု 19 ပီလႄႈ ၸၢႆးသႃႇဢေး ဢႃယု 17 ပီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇလိၼ်လမ်း ၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းငေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လူႉတၢႆထင်တီႈ ပဵၼ်ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 36 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း