Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 25 % ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM (ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင် တေတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယဵပ်ႇႁၢင်ႈၼႃႈ  မဢလ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူင်ႉၼိုင်  ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ   ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်း ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ႁၢင်ႈ မဢလ...

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ႁူၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူၺ်းၵၼ်တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  

ဝၼ်းတီႈ 22/02/2022 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မီး တူဝ် 2 ႁူၵ်းတူဝ်လႄႈ တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်းၵၼ်ၼိူဝ် Social Media (Facebook/ Online) ဝႃႈတေႁဵတ်း “စည်ကားသပိတ်” ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ   ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်း 2 ႁူၵ်းတူဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ...

Silent Strike ဝၼ်းတီႈ 1/2 ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းတေမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဝႃႈ တေၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လူၺ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးတဵတ်ႇယဵၼ် (Silent Strike)  ၊ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ မီးၽႅၼ်တေႁူမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင် ဝၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆဢၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ လွမ်လွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ၽူႈယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆသေ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပႂ်ႉၸွမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇ...

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၺႃးသိုၵ်း ၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ၺႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်  ႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း သေ ယူတ်းယႃတူဝ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄ...

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီသေတတ်းသိၼ်  ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ တူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ။...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇထႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁိုင်မႃးႁိမ်း 7 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႈသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢၢႆႈလူင် ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း/မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈႁႅင်း ၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ပိၵ်ႉႁပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢတ်ႇ၊  ဝၼ်းတီႈ 3 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်မူၼ်ႇ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉယိုဝ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်း Spring Revolution Say တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း/ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ် မီး ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၶူင်း  ။ ၵူၼ်း  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img