Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ (လဝၵ) တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ...

သိုၵ်း KIA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

သိုၵ်း KIA ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ငိူင့်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႃႈယႃ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တပ့် ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းငိူင့်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ။ “ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၽၵ်းၵႃၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆ့ယဝ့်၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈသေႃ့ယူႇတီႈ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ၊ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၸီးၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးယူႇ မွၵ်ႈ 2000၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၵေႃႈ လႆႈၾၢင့်သေ...

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း တီႈႁိမ်း ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈဢၼ်မၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

တပ်ႉၸုမ်း ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢင်းႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/7/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 6...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၼမ့်ၽၵ်းၵႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်း ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ပူႇလၢၼ် သွင်ၵေႃ့ ၵႂႃႇၼႃး ၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၊ ၵေႃ့ပဵၼ်လၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈႁၢမ် သူင်ႇႁူင်းယႃ ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၊ တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ။ ၵေႃ့ပဵၼ်လၢၼ် မီးဢႃယု...

တၢင်းၵႃးၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇႁႅင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵႃး လူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။   ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း -...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်ထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလမ်း၊ ၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၺႃးၽဝ် ၵေႃႈ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ၊ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးၽႂ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်...

ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ သွင်လမ်း ၺႃးၽဝ်ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ 2 လမ်း ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် တီႈလွႆသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်း (ဢႃႇၵႃႇၸေႃႇ) ဢႃယု 18 ပီ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2021။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ပီ 1။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပႃးၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼႆႉမႃး မီးၸုပ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ   ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလူင်ၵႂႃႇမႃး 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈသၢႆလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇႁႃပႃ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမိုဝ်းပုတ်း

(  ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ - တူၼ်ႈတီး သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) -  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇႁႃပႃ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃႇ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ ပုတ်းတင်းႁႃႈၼိဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/09/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၶျိၼ်ႊဝူ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူး ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

Latest news

- Advertisement -spot_img