Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ (လဝၵ) တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ လုမ်းလဝၵသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ် ၾိုၵ်းသွၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼင်ႈလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ –  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -
ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ
သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17/06/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် တႄႇပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ ၼႂ်းၼႃႈတီႈပွတ်းၸၢၼ်း ၶွင်သိုၵ်း KIA ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တႃႇၵူၼ်း 3,000 ပၢႆယဝ်ႉၼႆ – သိုဝ်ႇ Laiza TV ႁွင်ႈၵၢၼ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆ့ သိုၵ်းၶၢင် လေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႄႇပိူင်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး၊ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၶၢင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇ ၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ လွႆ၊ ၶၢင်၊ လီႇသူႇလႄႈ မၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် မီးဝႆႉ တပ့်ၵွင် 10 ဢၼ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇထႅင်ႈ တပ်ႉၵွင် မၢႆ 11 တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်ၼႆ – Laiza TV ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း