Saturday, July 13, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

Must read

မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်း (ဢႃႇၵႃႇၸေႃႇ) ဢႃယု 18 ပီ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2021။

Photo DVB- မွင်ႇၶၢၼ်ႇၺႃးႁဵင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ


မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ပီ 1။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပႃးၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။

- Subscription -
Photo DVB- ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မွင်ႇၶၢၼ်ႇၺႃးႁဵင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵွတ်ႇတူဝ်တၢႆလုၵ်ႈၸၢႆး သေႁႆႈ ၽွင်းတေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်


ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်းလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသူင်ႇတူဝ်တီႈပၢင်ၸႃႉ လူၺ်ႈတင်းၵႂၢမ်းၶႄႇ လႄႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈ – “ႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ၵိူတ်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။ ယႂ်ႇတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။ လုၵ်ႈၶႃႈၵေႃႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ လုၵ်ႈၶႃႈၼႆႉဝႃႈငၢႆႈလၵ်းလႅမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈ။ မၼ်းၶႆႈပဵၼ်မေႃယႃၼႃႇ။ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႃႈလႆႈလူႉသုမ်းလုၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢသၢၵ်ႈယင်းပႆႇတဵမ် 18 ယိုဝ်းပဵၼ် 3 ၵမ်း ။ ၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်လႃးလႃးလွင်ႈၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo DVB- လုၵ်ႈႁဵၼ်းမေႃယႃ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မွင်ႇၶၢၼ်ႇၺႃးႁဵင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၾၢႆႇမေႃယႃ ၸၼ်ႉၸွမ်မေႃယႃမၢႆ 1 ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ဝၼ်းတိတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇထႅဝ်ၼႃႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း တၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈပွၵ်ႉတႃႈမူၺ် ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။
ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၽဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်လၢႆ။

Photo DVB- ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မွင်ႇၶၢၼ်ႇၺႃးႁဵင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ- ႁူမ်ႈၵၼ်တၵ်ႉယမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၶၢဝ်ႇ RFA ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း