Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈႁူင်းႁႅမ်းတၢႆႊမုၼ်ႊ(Diamond Hotel) ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇငွႆးယိုဝ်း ၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ယိင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 11...

ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးႁႄႉယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်း လုၵ်ႉၼွင်ၶဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉႁၢမ်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10  တိူဝ်ႉၺႃးပႃးရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း  ။ ၸဝ်ႈၵႃးၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးယွၵ်းယွႆၶမ်ယုမ်း။ ” - ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:50 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ပႅၵ်ႇတႃ) ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇ  ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းသူၼ်ယၢင်...

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 421 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်း တၢႆၽွင်းၵႂႃႇမႄးရူတ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022  ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 421 ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပျေႉၽဵဝ်းဢွင်ႇ ၺႃးယိုဝ်းတီႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉတီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ     ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈတႆး တီႈမိူင်းၵွင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈတႆး 4 လၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်(မိုးကောင်း) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လႆႈလူႉလွၼ်ႇ ထင်တီႈ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 6 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သီရိၼၼ်ႇတ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈတႆး...

ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶိူင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်းတီႈၼႂ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းသိုၵ်းမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးငွႆးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၢႆးလင် ၶိူင်ႈမိၼ်ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇႁႅင်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်။ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ။ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး - ၾႆၢၶုၼ်ၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူင်းယႆ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 13 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ။ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1...

ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၶူဝ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဝုၼ်ႇၼလိၼ်း ၺႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ၊...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင်ၵူတ်ႉၶၢႆ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃယႃႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းမိူင်းႁွမ်း မိူင်းၸီးသေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈဝႃး၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတေႃႇဝိၼ်ႉဝိၼ်ႉမႅင်ႇ (ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်မြိုင်) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 6 ႁွႆး ၶႃႁၢၵ်း

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု ၵေႃႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်သႂ်ႇႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းလုင်းၵျီႇတဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းပေႃႈၶဝ်  ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၺ်းၵႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးတေႃႇၶဝ် ဝႃႈၼႆ။  “ ၽွင်းၼၼ်ႉ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၺႃးငွႆးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 34 ပီၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၽွင်းထိုင်ၶိုၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸပ်းတီႈၶေႃးမၼ်း လၢႆၵမ်းယူႇဢေႃႈ။ တိူဝ်ႉတီႈၶေႃး ပွင်ႇမႃးတၢင်းပၢၵ်ႇမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈႁူဝ်မႃႇ မၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃသေ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၵျွင်းယွတ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးလွၼ်ႇတဵမ် 3 ပီ ပႆႇၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းသေ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 3 ပီ  ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ပိင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ မႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၵၢတ်ႇ ၼွင်ပိင် ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးယူင်ႇ ဢႃယု 48 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ပိင် ၵေႃႉႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းဢေႃႈ။...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် လဵၵ်းမၼႃး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးလႅင် တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ငွႆးယိုဝ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း (ၵေႃႉႁၢၼ်လဵၵ်းမၼႃး) ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img