Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၶူဝ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဝုၼ်ႇၼလိၼ်း ၺႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

shoot at Muse 9 March
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် 9/3/2022

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ၊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။   ၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝုၼ်ႇၼလိၼ်း။ ၵေႃႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်းၶႃႈ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း” –  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။  တူဝ်တၢႆ ဝုၼ်ႇၼလိၼ်း တႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ပရႁိတ   ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ပိူၼ်ႈလမ်းယိုဝ်းၶႃၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉၼႆဝႃႇ။ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶႃ။  ၽိူဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉမႃး ၵူၼ်း ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸွမ်းလင်ၶႃတႄႇၸဵမ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆမႃးပုၼ်ႉ ။ ဢဝ်ၵွင်ႈသႂ်ႇထူင်ၶၢပ်ႈငူးၼၼ်ႉမႃး၊ ၽိူဝ်ႇထိုင် ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ၵေႃႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃၵမ်းလဵဝ်။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၶိုၼ်းၶႆႈၼႄ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵေႃႈမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပၢင်မႃႇသႃႇ (ႁိူၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ) လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း