Thursday, February 9, 2023

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ။

ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းၵဵပ်းလဵၵ်း ဢၼ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:50 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ပႅၵ်ႇတႃ) ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇ  ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းသူၼ်ယၢင် ဢၼ်မီး ၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/12/2022  ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းၼၼ်ႉတေႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈမေႃး 4 ၵမ်း။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ၽႂ် ၵေႃႈဢမ်ႇထၢင်ႇတေပဵၼ်ပၼ်ႁႃသင် ယွၼ်ႉဝႃႈႁိမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ် မီးပဵၼ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ယိုဝ်း တၢႆဝႆႉ ႁိမ်းသူၼ်ယၢင် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်း။  ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးႁႃၵဵပ်းလဵၵ်းပွတ်း လဵၵ်းၵဝ်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

တီႈၽူႈၸၢႆးပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်း  မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ  ၼႆႉၵူၺ်း ။   တီႈႁိမ်း ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ မီးပႃး ဢူတ်ႇသေႃႇ ဢၼ်မၼ်းပၢဝ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈတင်း ၸိူၵ်ႈ-မႆ တႃႇမတ်ႉၶူဝ်းၶွင်။  ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၼ်း တေႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသေ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးပႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ လႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆလၢႆဢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ (ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ) ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉဝၢၼ်ႈသေ ၶၢႆယူး ၶၢႆၽႃႈတၢၼ်း ၶၢႆသၢတ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉ/ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ ၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ တေႃႇ။

ၽွင်းၵၢင်ပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၶၢႆယူးၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈတိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇၶၢႆယူးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း