Sunday, May 26, 2024

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် လဵၵ်းမၼႃး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးလႅင် တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်း

Must read

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ငွႆးယိုဝ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း။

ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း (ၵေႃႉႁၢၼ်လဵၵ်းမၼႃး) ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၽွင်းပိၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇလဵၵ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉၺႃးငွႆးယိုဝ်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ”ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း သေ လူႉၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉၶႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း တိုၼ်းတင်ႈၸႂ် ဝၢင်းၽႅၼ် ယိုဝ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ၵျေႃႇ (တၢၼ်ႇၶျွင်း)ၼႆႉပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်၊ ၸႃႇတိ မေႃႇႁၢၼ်၊ ဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း (မူဝ်းငိၼ်း)   ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၊ ဝၢႆးမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။

Photo RCSS – ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ

မၼ်းၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉၸုမ်း 241 ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 40 ၵေႃႉပၢႆ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်းတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ႁႅင်းသိုၵ်း 15 တပ်ႉၵွင် ႁိမ်းသွင်ႁဵင် သွၵ်ႈတဝ်လိုပ်ႈလမ်းႁႄႉၵႅတ်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၵ်းယိုဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်၊ ႁဵတ်းတႅပ်း 4 တႅပ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်တီႈလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီး (ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1-2 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2006 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႃတၢင်းၽိတ်းလၢႆလွင်ႈသေ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတႆၢ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈတၢႆသေ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း မိူဝ်ႈ 17/4/2018 ။ ၽွင်းၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉလွမ်ငွႆး ယိုဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ဢႃႇယု မီး 57  ပီ၊ တၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင်တႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်း ၼၢင်းၵျူး လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇသႅၼ်းတိုၵ်ႉယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်း 2 ၵေႃႉ။

ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း