Friday, July 19, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:15 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။

ၵူၼ်း  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးသၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၼ်ႇႁၢၼ်ႉ/ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇလူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵဵပ်း ၶူဝ်းတေႃႉသူင်ႇလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၵေႃႉလႂ်မႃးႁင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉၶူဝ်းသူင်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးႁွတ်ႈႁိမ်းထူင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၽူင်ႉပိဝ်တူၵ်းရူတ်ႉ၊ ၾႆးမႆႈၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း၊ ၶႃၶၢတ်ႇ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈၾႆးမႆႈပႅတ်ႈတင်းလမ်း။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေႉမၼ်းဢမ်ႇမီးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်မႃး ဢမ်ႇၵႃးဝႃႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵူၺ်းမိူၼ်ၼင်ႇၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လၵ်ႉၶူဝ်းလဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်းၵမ်းမီး။” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉတႄႉ ၽေးၼမ်ၼႃႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁႅင်းဢႃးလႃးယင်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၶႃႈ။ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႈ ယင်းလႆႈၾၢင်ႉသတိယႂ်ႇလူင်။ ပေႃးႁၼ်ထူင်လမ်၊ ထူင်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးၼႆသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဝႆႉယူႇယဝ်ႉဝႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း တင်ႈတႄႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်မေႊ  ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇ ၸေႊ 3 လုၵ်ႈ ထပ်းၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/5/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁိမ်းယေးငိုၼ်းဢိၼ်းဝ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5 /2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈႁေႃယၢမ်းမူင်း(ၵၢင်ဝဵင်း) လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် သွင်လုၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ၼၼ်ႉ သမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈႁေႃယၢမ်းမူင်း(ၼႃႇယီႇၸိၼ်ႇ)  ၵၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊယဝ်ႉ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်းမိူၼ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 ၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မိူင်းၵိုင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းမိူင်းယႆ လႄႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႅၵ်ႇတီႈတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈလၢႆတီႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႇၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆတီႈ  မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးပွႆႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း