ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ပိင်

643

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ မႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၵၢတ်ႇ ၼွင်ပိင် ။

Photo ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း(နောင်ပိန်)- ၸၢႆးယူင်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႇၺႃးယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 26/6/2021

ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးယူင်ႇ ဢႃယု 48 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး။

ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ပိင် ၵေႃႉႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းဢေႃႈ။ ယိုဝ်း 3 ၵမ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်တီႈႁူဝ် လႄႈ တီႈၶႅၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ။ မၼ်းတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။ တလဵဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၵႂႃႇယိုဝ်းပိူၼ်ႈတၢႆၼႆႉၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉတီႈႁဝ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်  ၊ မီးလွင်ႈသင်ၵၼ်တင်းၸၢႆးယူင်ႇ ၼႆတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႁူႉ။ တူဝ်တၢႆၸၢႆးယူင်ႇတႄႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸဵပ်းမႆႈၶႆႈတၢႆ မိုဝ်းယိုၼ်ႈ (ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း(နောင်ပိန်) ) ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃသေ ပႂ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းလုၵ်ႈမေးမၼ်းမႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ