Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူင်းယႆ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 13 လုၵ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူင်းယႆ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1 မိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင် ၵူၼ်းပိတ်ႉထိပ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်သေ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်  ။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ မွၵ်ႈ 13 ၵမ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းတူဝ်၊ ၶေႃး၊ ၵၢင်းလႄႈ မိုဝ်းမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။   ၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်မၼ်းတိုဝ်း/ႁွႆႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးပူတ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ၊ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်တႄႉတႄႉၵေႃႈယင်းပႆႇႁူႉ။  ၵူဝ်ဢွင်ႇဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး၊ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉ 909 ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ – သီႇပေႃႉ။

လွင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်ႁႄ တူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်။

“ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သေ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် လီၵူဝ်တႄႉ။ တေဝႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈယႄး ပလိၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင် ပၼ်လႆႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႇ လိူင်ႇၼမ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းထိုင်မွၵ်ႈၼႆႉ။ တေလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းယႆသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇ။ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်(ပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း) တေမီးဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၵႃႈၶၼ်သုင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။တီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆ 1 လိတ်ႉၼႂ်းၵႄႈ 2000 ထိုင် 3000 ပျႃး။ တီႈသုမ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း သမ်ႉ 1 တဝ်ႈ (1 လိတ်ႉ) ၶၢႆထိုင် 5000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း