Monday, December 5, 2022

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်

Must read

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝဵင်းဢၼ်မီးသူၼ်ၼဵင်ႈယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 60 % ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။

Photo Irrawaddy – ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းၶူဝ်ႈၼဵင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ပေႃးတေမႃး တူၺ်း တၢင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသမ်ႉ ၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၵႃႈယႃႈယႃ ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း မႃးၵူႈဝၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 60 %  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ယူႇပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ ၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် 2 ပုၼ်ႈ။ ပီၵၢႆ 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ပီၼႆႉ 1 ထူင် 1 သႅၼ်ပၢႆ။ ၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇသူၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ ၊  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်း/ၸၢႆးဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း သူင်ႇလဵင်ႉ တၢင်းႁေႃတၢင်းႁိူၼ်း -ဝႃႈၼႆ။    

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ သီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မျႃႉဝတီႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ပွတ်း လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ပၢင်သၢင်း၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ KTV ၊ Bar လႄႈ Night Club ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း