Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးတီႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းသႅင်ႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ပႂ်ႉလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈလူင်းၵွင်း 45 ၼႂ်းပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ( ဟိုရင် ) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁွင်ႉဢဝ် တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယဵၼ်ႇၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးတီႉ ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းထိုမ်ႈမၢၵ်ႇၼႆသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022  လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တတ်းသိၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢႃ ယု 24 ပီ ၸၢဝ်းဝႃႉ ။ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း MPFI-D ဝႃႈ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉမီး 50 ပၢႆ

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ MPFI-D ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉပၢႆ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းၵၢၼ်မီး 8 ဢၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ Myanmar Press Freedom...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် လဵၵ်းမၼႃး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးလႅင် တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ငွႆးယိုဝ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း (ၵေႃႉႁၢၼ်လဵၵ်းမၼႃး) ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်...

SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021ပူၼ်ႉမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2021 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း...

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူင်းတႆး ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 200 ပၢႆ

  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၺႃးတီႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 240 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 14/3/2021 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လမ်းတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 42 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း တႆး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၺႃးတီႉ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 243...

ပလိၵ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊဢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇ ပ လိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈတီႉ သေႃးပထူး တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ။ၼႄးဝႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်။   ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းပၢႆႈၶွၵ်ႈ

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၊ ပႃႇတီႇဢၼ် မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း  ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ပၢႆႈၶွၵ်ႈ။ ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ (ႁိုဝ်) သၶူင်ႇၸူင်းသွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP ၼႆႉၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2020 ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - “မၼ်းၸၢႆးၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆတၢင်းဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉတီႈမိူင်း ၵၢၼ်ႊၵျၼ ပူႊရီႊ 35 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 35 ၵေႃႉလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလတ်း ၽယႃးတူင်းသူႇ ပႆတၢင်းႁူၺ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း သင်ၶရပူႊရီႊ ၊ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၵၢၼ်ႊၶျၼ ပူႊရီႊ လႄႈ မိူင်း ပရၸူပ်ႇ ၶီႊရီႊၶၼ်...

တႆးဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ ႁိမ်း10

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း တႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (ၽေႃးရေႃးၵေႃး ၶျုၵ်ႇၶျိူၼ်)  “ႁၢမ်ႈၸုတုမ်ၵၼ် ”ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်း  ။   ၶၢဝ်ႇထႆးၶူၼ်ႊလၢၼ်ႉၼႃး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ မီးတႆး 9 ၵေႃႉ (ၽူႈၸၢႆး 6...

ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး  ၺႃးတီႉတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ယႃႈမႃႉၵႃႈၶၼ် 1100 လၢၼ်ႉပျႃး မူၵ်းသႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ထူဝ်ႇ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးတေဢၢၼ်းလူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၺႃးတီႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသႃႇၸီႇ(သာစည်) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉၺႃးတီႉတီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵျႆးတပ်ႉသူင်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႉလႆႈၵႃႈၶၼ် ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိၵ်ႉထိလႃႇ ။ ပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar  လႄႈ ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ  Myanmar Times ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၼေႃႇပႅတ်ႇတီႇႁၢၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၾရွၼ်ႊထီႊယႃႊ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈတင်း ၵူဝ်ႇမႃႇၼေႃႇ ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႊမႃႊထၢႆႊမ် ၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႉၺွပ်းတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2020 ၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img