Sunday, July 21, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းပၢႆႈၶွၵ်ႈ

Must read

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ၊ ပႃႇတီႇဢၼ် မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း  ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ပၢႆႈၶွၵ်ႈ။

Photo Credit to Owner- ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ (ႁိုဝ်) သၶူင်ႇၸူင်းသွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP

ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ (ႁိုဝ်) သၶူင်ႇၸူင်းသွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP ၼႆႉၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2020 ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 224 (ၽိတ်းမၢႆမီႈ- လၵ်ႉပၢႆႈတၢင်းၽိတ်း၊ ပၢႆႈၶွၵ်ႈ) ”- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1998 ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ။ တူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈပီ ႞ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉပၢႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ တႃႇၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၶိုၼ်း။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်တေမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉ 1143 ၵေႃႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

တူင်ႇဝူင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ –   “ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်းဝႆႉလွင်ႈႁႃသဵင် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၺႃးတီႉၼႆႉၵေႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃသုၼ်ႇ တူဝ်မၼ်း ၵူၺ်းၼႆၶႃႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပႆႇမီးၶေႃႈသင်ႇလူင်းမႃးသင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။

မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉ ထၢႆႇ VDO Live ၶိုၼ်ႈ ဢွၼ်ႊလၢႆႊယူႇ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉမၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈပႃးမႃးၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းဢမ်ႇလႆႈပႃးၼႂ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သင်မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပႃႇတီႇၶဝ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉၸၢႆႇႁႅင်းငိုၼ်းတႃႇႁႃသဵင် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ”  – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေမႃးၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈမီး  1129 ၵေႃႉ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမီး 1131 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း