Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆတၢင်းဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉတီႈမိူင်း ၵၢၼ်ႊၵျၼ ပူႊရီႊ 35 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 35 ၵေႃႉလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလတ်း ၽယႃးတူင်းသူႇ ပႆတၢင်းႁူၺ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း သင်ၶရပူႊရီႊ ၊ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။

Credit to ข่าวเด่นภูมิภาคทั่วไทย กาญจนบุรี – ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၺႃးတီႉ တီႈမိူင်းၵၢၼ်ႊၵျၼ ပူႊရီႊ

ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၵၢၼ်ႊၶျၼ ပူႊရီႊ လႄႈ မိူင်း ပရၸူပ်ႇ ၶီႊရီႊၶၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း 35 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းပတ်ႉသပွတ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး 30 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီဝတ်းဝႂ်သင် 5 ၵေႃႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ယၢမ်း  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးၵၢင်ၶိုၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ  ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- မိူင်းထႆးၼႆႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉမၢႆမီႈၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ႁႅင်းဝႆႉ။ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၵေႃႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းသေ တေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီလီ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ပႆႇပိုတ်ႇသေတီႈ- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆးမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်  ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးငၢၼ်း ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၶိုင်ပွင်တႃႇၸွႆႈဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ- ข่าวเด่นภูมิภาคทั่วไทย กาญจนบุรี

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း