Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးတီႉ ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းထိုမ်ႈမၢၵ်ႇၼႆသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။

Photo: မိူဝ်ႈၽွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022  လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တတ်းသိၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢႃ ယု 24 ပီ ၸၢဝ်းဝႃႉ ။ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉၼႆသေ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ။

- Subscription -

 ၵွၼ်ႇၶဝ်တေပၼ်တၢမ်ႇတၢႆမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁိမ်းႁူင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းဝႃႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်းၼႆႉသေ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်း ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းၶဝ်။ မၼ်းၸၢႆး တေမီးဢႃယု 20 ပၢႆ။ ထုၵ်ႇလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆမၼ်းၸၢႆး။ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ၶေႃႈပူင်တၢမ်ႇတၢႆၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတီႉဝၼ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢႃယု 24 ပီ လႄႈ မွင်ႇထႅတ်ႉလိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 21 ပီ   ။   မၼ်းၸၢႆးတႄႉၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 7 ပီ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 52 (က) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းသေ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆလႄႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးလွင်း ၽဵင်ႈပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈ တၢင်းသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 34 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅၼ်ႈ ႁွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း