Sunday, May 26, 2024

SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ

Must read

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021ပူၼ်ႉမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ ဢၼ် SSPP ၶဝ်ပွႆႇပၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/3/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2021 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ဢဝ်တၢႆၽူႈ ယွမ်းသိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈယိူင်းတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈတိုဝ်းၵမ်ဝႃႇတၶႂၢၵ်ႈမိူင်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃး တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽူႈယွမ်းသိုၵ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP တင်း RCSS တင်းသွင်ၾၢႆႇပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ယူႇတီႈ SSPP လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ် ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း RCSS 9 ၵေႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/3/2021

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆၼႃႇၼေႃ။ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈ တေၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽဝလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၼႃးမႃး RCSS ၵေႃႈလီ၊ SSPP ၵေႃႈလီ တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီၵၼ်ၵႂႃႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွမ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်း ၵျွၵ်ႉ မႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း