Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၺႃးၵွၵ်းႁူဝ်သေ လူႉတၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ၊ တၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉ႞ၶႃႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢႆႇလိၼ်းဢွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈႁူဝ်မၼ်းဢေႃႈ။  တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈပုမ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈမိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ယင်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇဝၼ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း