Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 70 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ၵိုတ်း 70 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Numtu youth-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ

တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ် ၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်လႄႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ တင်းဝတ်ႉလွႆငိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်ယဵၼ် သိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇ ၵၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးသေ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ဢၼ်မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈပူပ်ႉပႃႇရူင်ႇတႄႉ ၶိုၼ်းဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း