Sunday, May 26, 2024

ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး  ၺႃးတီႉတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ယႃႈမႃႉၵႃႈၶၼ် 1100 လၢၼ်ႉပျႃး မူၵ်းသႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ထူဝ်ႇ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးတေဢၢၼ်းလူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၺႃးတီႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသႃႇၸီႇ(သာစည်) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။

Photo Credit to CCDAC ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ် မမူဝ်းမူဝ်းတၢၼ်း လႄႈ ဢူးၺီႇတၢၼ်းဝိၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉၺႃးတီႉတီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵျႆးတပ်ႉသူင်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႉလႆႈၵႃႈၶၼ် ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိၵ်ႉထိလႃႇ ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ယႃႈမႃႉသီလိူင်မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ သီၶွင်ႇဢၼ်တွၵ်ႇဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ WY ဢဝ်မူၵ်းမႃးၼႂ်းထူင်ထူဝ်ႇတေ သူင်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၽွင်းဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးလတ်းၶိူင်ႈ X-Ray ၼၼ်ႉလႆႈမုင်ႈႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈတူၺ်းလႄႈႁၼ်။ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ 380000 မဵတ်ႉ၊ ယႃႉဢႆႉသ် 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ။”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to CCDAC-

ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ် မမူဝ်းမူဝ်းတၢၼ်း ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶီႇရူတ်ႉမႃးၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်မၼ်း။ ၶီႇရူတ်ႉထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇသေပႂ်ႉတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းလႆႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Hi-Way တီႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈပႃး ဢူးၺီႇတၢၼ်းဝိၼ်း (ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း) ၊ တုတသူၺ်ႇ (ၸဝ်ႈၵႃး)၊ ၵွင်းၸၢၼ်ႇဢူး (ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး) ယေးပႅင်ႇၸူဝ်း (ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး) ၸိူဝ်းၼႆႉ  လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း