Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸၢဝ်းတႆး ပၢႆႈၽေးၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 7/3/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းတတ်း 3 မူႇဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသီလမ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢၼ်ႈတႆး - ၶၢင် 3 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆ မၵ်းတတ်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉ တီႈသီလမ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူႈၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပွၵ်ႉတဵင်ႇ ၵျီးသူႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇသေ ၵူၼ်း မိူင်းၸၢဝ်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 5 ႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/4/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်/ ၼႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းငၢၼ်း ဢမ်ႇ ႁတ်းၵႂႃႇဢဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်း ၶၢင် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ယၢၼ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢဝ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁႆႈယဝ်ႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ယၢပ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉယိုဝ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်း Spring Revolution Say တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20...

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈၸေႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

သိုၵ်း KIA  ယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း တင်း ပလိၵ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉပုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈ  တေႃႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵႃႉၶၢႆတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2021 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃးတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ 1 ၵႃႊလၼ်ႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8,500 ပျႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်   2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ (အစိုးရ ပေါင်းရုံး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး မၢၼ်ႈမေႃႇ...

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 5 ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/4/2021 မႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

KIA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် တင်းၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းၶၢင် တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် သွင် ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2021 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် The 74 Media လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Kachin Wave  ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇပၵ်းဝႆႉတီႈ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်းၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇမႃး ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2021 တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း  ၶဝ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊  ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်တီႈယၢႆႈၵၼ်၊...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ

သြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉယူဝ်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမူဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2021 ယူႇတီႈသြႃႇတၵႃႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ၽႃၵၢၼ်ႉ

ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး 4 လမ်း သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ(သဵၵ်ႉမူး) ပွၵ်ႉၵွင်းတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img