Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉပုင်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈ  တေႃႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵႃႉၶၢႆတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ။

Image: CJ/ ၵူၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2021 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃးတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ 1 ၵႃႊလၼ်ႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8,500 ပျႃး -9,000 ပျႃး  ၊  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ ပူင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 1 ၵႃႊလၼ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး – 4,000 ပျႃးၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉပုင်ႈထိုင် 6,500 ပျႃးၵေႃႈမီး၊ 8,000 ပျႃးၵေႃႈမီး မၢင်တီႈထိုင် 9,000 ပျႃးလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး တင်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇပိၵ်ႉ ႁၢမ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၽႃၵၢၼ်ႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းပုတိ ၸႃႇတိ ၵမ်ႈၼမ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းသႅင်၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသႅင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ လႄႈၶူဝ်းၵုၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၼ်းၵႃႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း။  

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉယူႇၼႆႉ ၸဵမ်ၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵိုတ်း၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ တေ ၸၢင်ႈၵိုတ်း ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းသႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၵိုတ်းမူတ်း၊ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸၢင်ႈၵိုတ်းမူတ်းဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃ ၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတႅပ်း 4 တႅပ်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉ မၼ်းရူတ်ႉတႄႉ သင်ႇပိၵ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈ ၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းတႅပ်း 4 တႅပ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၽႃ ၵၢၼ်ႉၼႆႉ တေႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်းၶႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပိၵ်ႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၺ်း ပေႃးၶႂ်ႈလိူ ဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပိၵ်ႉသင်ထႅင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ၼႆႉ တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၽႃၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႇသိုဝ်ႉၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း