Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸူၼ်

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်းသေ ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၸူၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးမတ်ႉ 4 ၵေႃႉ လႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ...

ၽွင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ 3 လဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ သုမ်းငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး။   ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ႁိူၼ်းယေးတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈတႅင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 15 ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈလုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၽူႈမၢၵ်ႇၵူၼ်းမီးလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢၢၼ်းမႃးလၵ်ႉၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်သေ တႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၸၢဝ်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ယိင်းဢၼ်မႃးလုမ်းလႃးႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉ သမ်ႉႁွင်ႉသႅၼ်ႇလႄႈ ၸူၼ်ၼၼ်ႉတႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆသေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းပေႃႈလဵင်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼႃးၵွင်းမူး ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ၊ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆ၊ ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼႆႉဢေႃႈ ။ တၢင်းၶဝ် ယူႇ ၼႆႉ...

ၼၢင်းယိင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ် သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း ၽွင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸွမ်းၵၼ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၺႃး။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇ ဝႃႈတၢင်းၼႆႉမီး ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သုမ်းၵႂႃႇ ၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 11 သေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 11 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမၼ်းၵႆႇ/ ၶဝ်ႈသွႆး (ႁၢၼ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း) တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈၵဵပ်း ငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉယဝ်ႉတႅင်းပုမ်ၸဝ်ႈၶွင်ပေႃးလၢႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉ ဢၢၼ်းႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတႅင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉ တီႈႁိမ်းလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ။...

ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸူၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ

ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းယီႇသျိၼ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်သိမ်းသႅင်ႇသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၼႆဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်မိူဝ်းၵိုတ်းၵႃးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ့်ႁေ...

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈဝႂ်တီႈလိၼ်

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် (မြေဂရမ်) ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022     ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ၼႂ်းႁိူၼ်း မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (တိတ်ႉတေႃး) ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း (မႄႈဝၢၼ်ႈ) မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ၽူႈယိင်း...

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ်မိတ်ႈၸမ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈလင်ဢၢၼ်းၸူၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၊ ၽွင်းၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေထၢႆႇႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းမိတ်ႈမႃးၸမ်ႈသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေယွၼ်းငိုၼ်း ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းသေထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ႁိမ်းၼမ်ႉၼွင်ၼၼ်ႉယူႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်း ၽၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ  တီႈပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းလႄႈ ၸူၼ် 3 ၵေႃႉ ပွႆႇပႅတ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇဢိၵ်ႇတၢင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ...

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်လႄႈ ၾူၼ်း 9 ၶိူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၸူၼ်ၵႃး    တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းတုင် -...

Latest news

- Advertisement -spot_img