Wednesday, April 24, 2024

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈဝႂ်တီႈလိၼ်

Must read

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် (မြေဂရမ်) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022     ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ၼႂ်းႁိူၼ်း မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (မႅၼ်ႈငိုၼ်ႈမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်) လႄႈတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် 5 ဢၼ်  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မီး 6 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးမူတ်း။ တႃႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ပႂ်ႉဝႆႉၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ယူႇဝႆႉၵူၺ်း။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းၶူဝ်းၶွင်  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး၊ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ႁတ်းယူႇ၊ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝဵင်း ယဝ်ႉ။

 “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႇၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိပ်း ၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ ယိပ်းၵွင်ႈယိပ်းမိတ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်မႃး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း/ ယၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႆႉမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၸူၼ်ၵၼ်၊ လၵ်ႉၵၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း