Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉယဝ်ႉတႅင်းပုမ်ၸဝ်ႈၶွင်ပေႃးလၢႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉ ဢၢၼ်းႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတႅင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉ တီႈႁိမ်းလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၶိုၼ်း ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတႅင်း(ဉီးလှမိုးလူမှုကူညီရေးအသင်း)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ။  ႁိမ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉ မႃးပႂ်ႉၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼႆဢေႃႈ။ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၺ်းၼႃႇ ။  ၵႂႃႇလႄႇ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႈ ။ မၼ်းသမ်ႉမင်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၺႃးတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႄႈ ၵေႃႉလဵဝ်ၼႃႇၼေႃ ၵတ်ႉၵႃႈလႄႈဢမ်ႇတၢႆၵူၺ်းဢေႃႈ ၺႃးတႅင်းၸွမ်းပုမ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလဵၼ်းပေႃးလၢႆးယဝ်ႉ။ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပႃးၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၺႃးတႅင်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇႁၢၼ်ႇလိၼ်းၸူဝ်း ဢႃယု 25 ပီ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် 2 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူလႃႉမူဝ်း ၸွႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ႁိမ်၊ၸူၼ်ဢဝ် ရူတ်ႉၵႃး၊ၶူဝ်းၶွင် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်ၸမ်လူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်ၵေႃႈမီး။

ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023 ၼႆႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း