Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼွင်ၶဵဝ်။

ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA, PDF ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈသူၼ်ဢွႆႈမၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 15 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ဢွႆၼႆသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇ ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မၼ်းၸၢႆး ၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃႁင်းၵူၺ်း။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။ တၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်း PDF တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်း ၵႄႈၵွင်းမူးလႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆ ၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ၵွင်းမူးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လုၵ်ႈၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။

“ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူးၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်  ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF ၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးလႄႈ ႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ။ PDF ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸႂ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ၸိူၵ်ႈပၼ်ၶဝ်။ ၽွင်းၸဝ်ႈသူၼ် တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉတႅၵ်ႇ လႄႈၵူၼ်း PDF မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်သႂ်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်းသွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ် သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇႁူႈ(ပၢင်ဢူး) ၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်လႂ်တပ်ႉၵွင်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တၢင်းၼွင်ၶဵဝ် ထႅင်ႈ။ သိုၵ်း PDF သမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်း တိူင်းမၼ်းတလေး မႃးတူင်ႉၼိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်း PDF သမ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းႁၢၼ် ၵမ်ႈၼမ် ဢေႃႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ႁူဝ်ၶူဝ်၊ ၵိဝ်ႇဢၢင်း၊ ႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ၵုင်းၺွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၼၢင်းယိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 3 (ပွၵ်ႉ ပူႇတႃႇ) ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပၢႆႈၼမ်ႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး တင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၵႂႃႇႁႃၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵၼ်ၵေႃႈ ၼမ်။ ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း 1 လိူၼ် လႆႈပၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃးၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း