Monday, May 29, 2023

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သုမ်းၵႂႃႇ ၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

Must read

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 11 သေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 11 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 3 မိုၼ်ႇယႂၼ်၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ၊ ၾူၼ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ 11 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 11 ၼႆႉ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 3 မိုၼ်ႇယႂၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းလမ်းၼိုင်ႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၶဝ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈငႃၸဝ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၸူၼ်သွၵ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇပျီႇမေႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ သၢႆၶေႃးၶမ်း 2 သဵၼ်ႈ၊ ၵႂၢင်းသႅင် 2 တူင်ႇ၊ ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 3 မိုၼ်ႇယႂၼ်လႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 120 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇတူၺ်း ၶိုၼ်း ၼႃႈ ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇ တီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသင် တေႃႈၼင်ႇတူဝ်ၶဝ် ပေႃးဢဝ် ဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇဝႃႈ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႃႈ၊ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လဵဝ် ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇဝႃႈ ႁတ်းႁဵတ်းတၢၼ်ႇၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ၵၼ်မႃး ငၢႆႈငႅမ်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈဝၢႆးၶဝ် ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉ သိုဝ်ႉ ငၢႆႈၼႃႇ ပေႃးမီးငိုၼ်းၵေႃႈ သိုဝ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈမီးၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉသိုဝ်ႉငၢႆႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁူႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ၺွပ်းလႆႈ သမ်ႉဝႃႈ ၵွင်ႈမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈ သႅၼ်း M 16 (ၵွင်ႈပွမ်) သေ ငႃ ၸဝ်ႈၵႃး ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးပၢႆႈ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵျွင်းၶႄႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး လမ်းတီႉလႆႈၶိုၼ်းၵႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း