Wednesday, April 24, 2024

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်းသေ ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၸူၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း (တေႃႇၵေႃႉၼႂ်း) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၶိုၼ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ တင်းၾၢႆႇၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶူဝ်းၶွင်တႄႉ ၸွင်ႇတၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈတၼ်းသင်ၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈရူတ်ႉၵႃး ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – Tachileik News Agency/ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 20/2/2024

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ၵႆႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ၶွင်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ သေ ဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႂႃႇတင်းၼမ်။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸဝ်ႈၵႃး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႃႈတႃလႄႈ ၶႃၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ – တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း