Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်  

Must read

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵမ် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 10 လၢၼ်ႉယႂၼ်ႊ (ၶၼ်ငိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 48,400 ပျႃး) လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႆႈၵႂႃႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း 16 ႁၢၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင် လူႉသုမ်းတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ/ ႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး
Photo by – The Konkang/ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ယွႆႈ/ ႁႅင်ႈ တင်းမူတ်း 16 ႁၢၼ်ႉ တူၵ်ႈမႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 10 လၢၼ်ႉယႂၼ်ႊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၾႆးမႆႉၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ သၢၵ်ႈသေႇလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး၊ ပလိၵ်ႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၶႄၾႆးမွတ်ႇ ႁိုင် 5 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႈ 1:30 မူင်းထိုင် 4:00 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လၢမ်းမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 80 ႁၢၼ်ႉ လူႉသုမ်း ၶၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း