Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်း AA ၸႂ်ႉလၢႆးဢူၼ်ႈႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

Must read

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတီႉၺွပ်း ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း AA ႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃၵၢၼ် မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸိုင် ၽိူဝ်ႇတေပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး တၢင်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ တေမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇ လေႃႇတိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶဝ်မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆဢွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႃလွၵ်းလၢႆးထႅမ်ၶိုၼ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်သေ ၸင်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇပဵၼ်ယႂ်ႇသေ တင်ႈၸႂ်သူၼ်းဢီး ၸႅၵ်ႇ ၽႄႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်လႄႈ သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယႃႉ ၵဝ်း လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းထိုင်ၵုမ်းလႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶဝ်ဝႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ပဝ်ႉမၢႆသေ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ တီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဝႃႈ ၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၸူးဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽိူဝ်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းရ ၶႅင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေလွတ်ႈၽေးလီ – ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း AA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ရၶႅင်ႇ – ၶျၢင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ယိုတ်းလႆႈ 7 ဝဵင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝဵင်းပွၵ်ႉတေႃး၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မျေႇပူင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းတွင်ႇပဵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ ပႃးဝဵင်းပလႅၵ်ႉဝႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းထႅင်ႈ။ တီႉလႆႈပႃးတူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၶဝ်ႁူၺ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃး ယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးၵူၺ်း – ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း