Sunday, April 14, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝီႊသႃႊတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵူၺ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈ ထႆးၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၽႂ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၸိုင် တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တေႁပ်ႉႁဵတ်း ပၼ်ဝီႊသႃႊ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁဵတ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 400 ၵေႃႉ။ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၼတ်းမၢႆ ဢဝ်ဝီႊသႃႊၸိုင် ႁႂ်ႈထုတ်ႈဝႆႉ ႁၢင်ႈဝႂ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊ (ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) ၼၼ်ႉမႃးပႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈထတ်းပၼ်ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆၽတ်ႊသပွတ်ႊသ် (Passport) ၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ မိူဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် တေယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းဝီႊသႃႊ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆးၸိုင် ၶဝ်ႈယိုၼ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ https://thaiconsularyangon.com/visa ဢမ်ႇၼၼ် QR Code ဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

QR Code
QR Code တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႊသႃႊ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိုင် တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းလၢတ်ႈဝႆႉ တင်းၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ – ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkok post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈႁဵတ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ၊ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ၊ လႅင်း ၾူၼ်ႊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႅင်းလႄႈ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈၶႃႈ။ ၵူႈလွင်ႈဢၼ်ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းယၢပ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁႃလၢႆးတၢင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၼမ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ၽတ်ႊသပွတ်ႊသ်)၊ ဝီႊသႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီး မႃးတင်းၼမ်လႄႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸင်ႇမၵ်းတတ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဝႆႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း