Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသူႈ – ၵႃလီႉ ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈၼႂ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸွမ်းလၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၵႄႈၵႃ လီႉ – မိူင်းၸၢင် – မိူင်းသူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ဝႂ်ပိဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ ဝႂ်ပိဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႉႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈၶၢဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်သိုၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈၵႃလီႉ – မိူင်းသူႈၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၶဝ် ၵႃး 1 လမ်းလႂ် ၶဝ်ပၼ် 1 ဝႂ် တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ်ပႂ်ႉ ၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉမၢတ်ႇတၢႆၼမ်။ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် 18 ပီ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပေႃးသၢၼ်ၶတ်းၶိုၼ်း တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း