Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶၼ်မၼ်းဢႃႇလူးတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်မၼ်းဢႃႇလူး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉၶၼ်မၼ်းဢႃႇလူးတူၵ်းႁႅင်း၊ ၵႃႈၵႃးၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သမ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၵူႈၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ၼွင်ႇတယႃး ၊ သီႇၵိပ်ႇ ၊ ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း) တီႈမီးသူၼ်ဢႃႇလူးၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပီၵၢႆ ၶၼ်ဢႃႇလူး 1 ၸွႆႉ 4,000 –...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 12 တင်း 13 လိူၼ်February ၼႆ့ ၽူႈၵွၼ်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆမုင့်ႁေႃႁိူၼ်းၵူၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ၼွင်တယႃး၊ သီႇၵိပ်ႇ ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆ့ ။  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၶႆၼိူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈႁိုဝ် မၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်း ။ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈဢၼ်မီး ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၵတ်းယဵၼ်၊ တီႈၼမ်ႉၼၢႆးဢွႆမူၺ်ၵၢမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းသမ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၶၢဝ်းၾူၼ်သမ်ႉမႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇပူင်း။ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇမၢၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈၸိူဝ်းၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၸုမ်းၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၵျူင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း - ယႂႃႇငၢၼ်ႇ။  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ “ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵႃး 2 လမ်း ၵူၼ်း 8 ၵေႃႉ။...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈမိူင်းၵိုင် လူ့တၢႆ ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လူ့တၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်  ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.20 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ လူ့တၢႆ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19...

ဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့်...

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း သမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့် 19 လူ့တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မႃးသေ လႆႈလူ့တၢႆ  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ...

ၸူၼ် 2 ၵေႃႉၽၼ်းၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ၺႃးၸူၼ်ၽၼ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၵွင်းလင် ယၢမ်း လဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် ၼၢင်းဝႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈသုင်တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတႃႇ 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵၢတ်ႇလူင် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်  ၵူႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့  ပိၵ့်ဢိုတ်းဝႆ့  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းပၼ်ႇ တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း မိူင်းသူႈသေ  ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ့်တီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်။   ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶိုၵ့်ၶၵ့် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ့်သေ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၵေႃ့မႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပွတ်းတႃႈသၢင်း ၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပၼ်ႇမိူင်းတူၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ်  ပိုၼ့်တီႈ   ႁဵတ်းႁႂ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်   ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14-15 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊထိူဝ်ႊ 2021 ၼႆ့...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် 5 ၵေႃ့ ယင်းပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်တၢင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵၵ့် ဝႆ့တီႈၼႃႈၸၼ့်ၸွမ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ့် တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် ဝႆ့ 5 ၵေႃ့ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ့်ၶမယ 513 ဢၼ်တင်ႈၵဵၵ့်ဝႆ့တီႈၾၢႆႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် 2300 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,300 ပၢႆလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႈၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,300 ပၢႆ (...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း...

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင်တင်းၼမ် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 တႃႇတေမေးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶုတ်းႁၼ်ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆသူႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႇသႅင်ပၢၼ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ လၢႆပိူင်  ။ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img